Zgodnie z wytycznymi MEN maturzyści będą wchodzili na teren szkoły zgodnie z poniższych harmonogramem. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i zgłoszenie się do danego wejścia przed egzaminem.

Organizacja matury czerwiec 2020r.