W roku szkolnym 2019/2020 deklaracje maturalne wypelniamy elektronicznie korzystając z poniższego linku:

deklaracja maturalna

Nazewnictwo klas:

4TE1 - A

4TE2 - B

4Ti1 - C

4Ti2 - D

4Ti3 - E

4Ti4 - F

4TM - G

4TTi - H

Kod szkoły - 146301-05309

Deklaracje należy wydrukować dwustronnie.