Pracownicy administracji
1. Pyrka Magdalena główna księgowa

2.

Malczewska Iwona

specjalista d/s płac

3. Jaskulska Aneta

sekretarz szkoły

4. Iwona Bąk samodzielny referent

5.

Wojciech Popielarski

inspektor BHP

6. Wziątek Robert kierownik gospodarczy
7. Wach Paweł administrator sieci
 Pracownicy obsługi 
1. Adamczyk Adam  
2. Adamczyk Lucja  
3. Baranowski Stefan
4. Dygas Jadwiga
5. Frączek Sławomir
6. Grabarczyk Barbara
7. Janczyk Jolanata
8. Kowalczyk Mariusz
9. Kowalicka Izabela
10. Osobińska Monika
11. Rudnicka Zofia
12. Suwała Edyta
13. Szczepańska Renata